Menú Tancar Voyages-sncf

Condicions de venda

CONDICIONS GENERALS DE VENDA I ÚS DEL LLOC WEB DE VOYAGES-SNCF

Voyages-sncf España SL (Voyages-sncf) és una societat constituïda d'acord amb el dret espanyol, amb domicili social al carrer Gran Via, 6, sisena planta, 28013, Madrid (Espanya), Registre Mercantil de Madrid, tom 7571, llibre 0, foli 129, secció 8, full M-122500. Voyages-sncf és una filial de Societé National des Chemins de Fer Français (SNCF). IVA: ES-B80797806.

1. Acceptació de les condicions generals

1.1. Aquestes condicions generals s'apliquen a tots els serveis que ofereix la web de Voyages-sncf i a tots els acords tancats entre Voyages-sncf i l'agència de viatges (a partir d'ara, l'usuari de la web) la candidatura de la qual hagi estat prèviament validada per la Direcció de Vendes de Voyages-sncf.

1.2. Es convida l'usuari d'aquest lloc web a llegir atentament aquestes condicions generals, que estan referenciades mitjançant enllaços en totes les pàgines del web. S'aconsella a l'usuari que se les descarregui o se les imprimeixi i que en conservi una còpia.

1.3. L'ús del lloc web  de Voyages-sncf implica l'acceptació plena i completa d'aquestes condicions generals.

1.4. És molt recomanable que l'usuari rellegeixi aquestes condicions generals d'ús cada vegada que visiti el lloc web, ja que Voyages-sncf es reserva el dret de modificar-les en tot moment i sense notificació prèvia.

2. Definicions

2.1. Voyages-sncf España SL (Voyages-sncf) és una societat constituïda d'acord amb el dret espanyol, amb domicili social al carrer Gran Via, 6, sisena planta, 28013, Madrid (Espanya), Registre Mercantil de Madrid, tom 7571, llibre 0, foli 129, secció 8, full M-122500. Voyages-sncf és una filial de Societé National des Chemins de Fer Français (SNCF). IVA: ES-B80797806.

2.2. El lloc web o la web designa les pàgines web que fan referència al país de residència de l'usuari i que es troben sota el nom de domini voyages-sncf.eu o sota qualsevol altre nom de domini administrat per Voyages-sncf.

2.3. El producte o servei són tots els productes i serveis que posa a la venda Voyages-sncf, que inclouen els bitllets de transport ferroviari internacional i els bitllets de transport ferroviari per a la xarxa francesa, i tota la informació que proporciona Voyages-sncf.

3. Relacions contractuals

3.1. Realització de la comanda

L'ús del mòdul de reserva de bitllets disponible a la web www.voyages-sncf.eu/agencies està reservat a les empreses de viatges que hagin estat prèviament validades per la direcció de vendes de Voyages-sncf.

El procés de realització de la comanda és el següent:

 • Després de la petició d'inscripció per part de l'empresa de viatges al lloc web, i un cop validada per la direcció de vendes, l'usuari es connecta mitjançant el nom d'usuari i la contrasenya per tal d’accedir al motor de reserves.
 • Un cop feta la cerca per l'usuari, a la pàgina apareixen diversos productes o serveis.
 • Tot seguit, l'usuari clica sobre els productes o serveis que vol adquirir.
 • Una presentació detallada dels productes i serveis, a més del preu, apareix a la web
 • L'usuari pot identificar i rectificar en tot moment els errors de codificació que apareguin abans de dur a terme la comanda.
 • L'usuari es compromet de forma irrevocable a comprar els productes i serveis seleccionats en el moment de clicar sobre la icona.

«Marcant aquesta casella, reconec que faig una comanda en ferm dels productes seleccionats i accepto les condicions generals i/o particulars de venda del transportista.»

3.2. Confirmació de la comanda

Voyages-sncf confirma sense demora a l'usuari la recepció de la seva comanda per correu electrònic, fet que tanca el contracte.

Pertoca a l'usuari d'assegurar-se que les dades donades en el moment de fer la comanda són correctes i que permeten el tractament de la comanda.

Voyages-sncf no assumeix cap responsabilitat si l'usuari no rep la comanda per error o omissió seus en el moment d'introduir les dades.

Voyages-sncf enregistrarà el contracte tancat, que l'usuari pot consultar en cas de queixa (cf. més avall).

3.3. Refús d'acceptació de la comanda

Voyages-sncf es reserva el dret, únicament a criteri propi, de subordinar la confirmació de la comanda a altres condicions, de suspendre-la o de rebutjar-la, especialment en els casos següents:

 • Dades incompletes o incorrectes en el moment de fer la comanda.
 • Comandes anteriors no pagades o autorització rebutjada pel banc o per l'organisme financer de l'usuari.
 • Comandes d'un nombre exagerat de productes o serveis

En cas que una comanda sigui rebutjada, Voyages-sncf no acceptarà cap pagament o reemborsarà immediatament tots els pagaments rebuts.

4. Preu i pagament

4.1. Les descripcions dels productes o serveis que apareixen a  la web especifiquen, per a cada producte o servei, les prestacions incloses en el preu.

4.2. Els preus són en euros i, generalment, amb impostos inclosos, llevat de les despeses d'enviament, excepte si s'indica el contrari. Les despeses de lliurament es facturen a banda dels preus publicats a la web.

4.3. El pagament dels productes o serveis es du a terme d'acord amb les condicions previstes al conveni de coŀlaboració de comerç electrònic signat prèviament entre Voyages-sncf i l'usuari. En algun cas concret, Voyages-sncf es reserva el dret d'exigir el prepagament o el pagament per domiciliació bancària.

4.4. En cas que el pagament es demostri irregular, incomplet o inexistent, sigui quin en sigui el motiu, s'anuŀlarà la venda dels productes o serveis i els costos que es derivin d'aquest fet aniran a càrrec de l'usuari. Arribat el cas, es pot emprendre una acció civil i/o penal en contra seu.

4.5. A més, l'impagament dels productes o serveis encarregats comporta, de forma automàtica i sense avís previ, el pagament d'interessos a favor de Voyages-sncf segons els preus marcats per la Directiva 2000/35/CE. Voyages-sncf està autoritzada legalment per reclamar una indemnització, per totes les despeses de recuperació que es derivin de la falta de pagament, d'un total equivalent, com a mínim, al 10% de la suma que es deu, així com el reemborsament dels honoraris d'advocats calculats de manera raonable, i tot això, sense perjudici del dret de Voyages-sncf de reclamar més danys i perjudicis.

5.  Reclamacions

Totes  les reclamacions referents als seus productes es poden adreçar a Voyages-sncf Benelux,Servei d’ Atenció  al client, Chaussée de Charleroi, 112, 1060, Brusseŀles, o a l'adreça de correu electrònic que hi ha a l'apartat «Contacte» del lloc web.

6. Responsabilitat de Voyages-sncf relativa a l'ús del lloc web

6.1. Voyages-sncf no es fa responsable, en la mesura del que és possible legalment, en cas de perjudici directe o indirecte causat per una falta o omissió seva, especialment en els  següents supòsits:

 • El lloc web no està disponible o té un funcionament tècnic deficient. Voyages-sncf pot interrompre, sense avís previ, l'accés a la web o a una part de la web al seu criteri, i/o modificar-ne detalls o funcions.
 • Quan contingui dades inexactes o incompletes i fins i tot quan contingui errors tipogràfics. L'ús del lloc web es fa a compte i risc de l'usuari.
 • Quan l'ús de la web pugui comportar perill a l'usuari o al seu equip per culpa de virus, atacs de pirates informàtics o elements o programes nocius.

6.2. Voyages-sncf no garanteix que la web i els productes i serveis que s'hi proposen siguin compatibles amb l'equip informàtic de l'usuari.

6.3. El lloc web pot contenir enllaços a altres webs pertanyents a tercers. Aquests enllaços només es proporcionen per a la comoditat de l'usuari. Voyages-sncf no assumeix cap responsabilitat pel que fa al contingut de les webs a què aquests enllaços poden redirigir l'usuari. Voyages-sncf no ofereix cap garantia pel que fa al contingut i a l'exactitud del contingut d'aquestes webs, a les quals l'usuari accedeix pel seu compte i risc.

6.4. Voyages-sncf declina tota responsabilitat en cas de perjudici directe o indirecte causat per una falta o omissió seva a partir del moment del lliurament de productes o serveis defectuosos. L'usuari es compromet a adreçar-se o enviar les seves queixes i reclamacions relatives als serveis de transport exclusivament als transportistes que se n'han encarregat, i n'exclou Voyages-sncf.

6.5. L'usuari també protegeix Voyages-sncf de totes les queixes, reclamacions o demandes d'indemnització de qualsevol tipus procedents dels clients de l'usuari.

6.6. En cas que Voyages-sncf, per qualsevol motiu, estigui obligada a compensar qualsevol dany , aquesta compensació només ha de cobrir els danys directes i s'ha de limitar al pagament rebut per Voyages-sncf a canvi del producte o servei que hagi causat el dany. Voyages-sncf tampoc  assumeix cap responsabilitat en cas de dany o de pèrdua indirecta, pèrdua de benefici, pèrdua de guanys o danys causats per la interrupció d'activitats econòmiques, per pèrdua de dades total o parcial.

7. Lliurament

7.1. Excepte si s'indica el contrari, el lliurament dels productes o serveis encarregats es fa a l'adreça que l'usuari hagi indicat en el moment de fer la comanda i només l'usuari és responsable de la recepció de l'enviament. L'usuari es compromet a prendre en consideració la viabilitat material de l'enviament per correu ordinari en funció del temps entre la data de la comanda i la data del viatge.

7.2. El lliurament es farà en el termini de 4 dies feiners a partir del moment de la comanda, per correu ordinari, llevat d’altra indicació present a la web. Els terminis de lliurament indicats només són, però, indicatius, i si no es compleixen no comporten cap tipus de responsabilitat per a Voyages-sncf.

8. Prova

Malgrat altres proves aportades per l'usuari, es reconeix que els registres informàtics, conservats als sistemes informàtics de Voyages-sncf o als dels seus contractants, tenen valor de prova de les comunicacions entre les parts.

9. Protecció del lloc web

9.1. El contingut, la presentació del lloc web (textos, disposició, elements gràfics, logotips, etc.), el nom comercial Voyages-sncf, les marques i altres elements constitutius d'aquesta web estan protegits pels drets inteŀlectuals dels quals és titular Voyages-sncf.

9.2. Queda prohibida la reproducció o comunicació en públic per qualsevol mitjà, l'adaptació, la traducció, el tractament o la utilització, encara que sigui parcial, del contingut d'aquest lloc web sense un acord escrit i previ amb Voyages-sncf.

10. Protecció de la vida privada dels clients dels usuaris del lloc web

10.1. Voyages-sncf es preocupa per respectar la vida privada dels clients dels usuaris de la web i ha aplicat mesures de seguretat en aquest sentit destinades a protegir les dades personals dels clients dels usuaris de la web.

10.2. Qualsevol altra dada personal rellevant que l'usuari hagi comunicat a Voyages-sncf.

 • Totes les dades personals relacionades amb les comandes i els pagaments, com ara el nom, l'adreça, l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon.
 • Totes les altres dades personals que l'usuari comuniqui a Voyages-sncf.

10.3. Aquestes dades personals s'utilitzen per:

 • Executar la comanda de l'usuari i tractar-ne el pagament.
 • Contactar amb els clients dels usuaris amb finalitats comercials, entre les quals hi ha enviar-los un butlletí d'informació, Sempre amb la condició prevista en la clàusula 10.7
 • Informar els clients dels usuaris sobre Voyages-sncf, els seus productes i serveis i el seu lloc web, Sempre amb la condició prevista en la clàusula 10.7

10.4. Voyages-sncf es reserva el dret de comunicar les dades personals de l'usuari als seus socis o a organitzacions amb qui tingui una relació contractual, la llista de les quals figura al lloc web i comprèn empreses emparentades o socis comercials estrangers.

10.5. L'usuari ha d'informar els seus clients del tractament que Voyages-sncf fa de les seves dades així com de la possibilitat d'accés del client a totes les dades personals que l’afectin i que estiguin a disposició de Voyages-sncf. Els clients de l'usuari també tenen dret de rectificar, eliminar o blocar les dades inexactes, incompletes o no pertinents, així com el dret d'oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de màrqueting directe. Per fer-ho, només cal enviar una petició en aquest sentit mitjançant la secció «Contacte» de la web de Voyages-sncf.

10.6. Quan es visita el lloc web per primer cop, Voyages-sncf ofereix a l'usuari la possibilitat de triar l'idioma i de desar aquesta preferència. Per això, l'usuari accepta que Voyages-sncf utilitzi galetes, és a dir, arxius petits enviats pel seu servidor d'Internet que es graven al disc dur de l'usuari i que recopilen informació sobre la preferència d'idioma i duen a terme un registre de les pàgines visitades al lloc web. Voyages-sncf fa servir galetes per evitar que l'usuari rebi la mateixa informació de manera repetida o en un idioma erroni i per adaptar el contingut i la presentació del lloc al tipus de navegador de l'usuari. Si l'usuari no vol rebre galetes, només ha de clicar a la icona «No desis aquesta informació en una galeta».

10.7. L'usuari només rebrà butlletins informatius electrònics o qualsevol altra comunicació comercial electrònica de Voyages-sncf o de les entitats esmentades a la clàusula 10.4 per a finalitats de màrqueting si ha validat la icona corresponent. Tots els missatges electrònics han de fer referència a la possibilitat de revocar aquest consentiment, de conformitat amb les lleis contra el correu brossa.

11. Obligacions de l'usuari del lloc web

11.1. L'usuari es compromet a:

 • No usar el lloc web de Voyages-sncf amb fins iŀlegals o perjudicials per als drets de Voyages-sncf o de tercers, en particular, a no usar la web per difondre informacions perjudicials o iŀlegals, contràries als bons costums, discriminatòries o ofensives per a Voyages-sncf o per a tercers.
 • No pertorbar l'accés al lloc web, ni accedir o intentar accedir als sistemes informàtics de Voyages-sncf sense autorització, ni modificar la web, ni usar la web per transmetre virus informàtics, atacs cibernètics, cucs informàtics, etc.
 • Respectar aquestes condicions generals d'ús.

11.2. En cas que l'usuari de la web no respecti aquestes obligacions, Voyages-sncf es reserva el dret de prohibir i blocar immediatament l'accés al seu lloc web i reclamar danys i perjudicis.

12. Diversos

12.1. El fet que Voyages-sncf no faci ús, en un moment o altre, d'una de les disposicions d'aquestes condicions generals no es podrà interpretar com una renúncia de Voyages-sncf a fer-ne ús més endavant.

12.2. En cas que una de les disposicions de les condicions generals sigui declarada nuŀla o sense efecte, es considerarà com a no escrita, sense que això  afecti la validesa de les altres disposicions, excepte si la disposició que es declara nuŀla o sense efecte és essencial i determinant.

13. Legislació aplicable i tribunal competent

13.1. Tots els litigis relatius a l'ús del lloc web de Voyages-sncf o relatius als productes o serveis encomanats mitjançant la web de Voyages-sncf estan sotmesos a la legislació belga. S'exclou l'aplicació de la convenció de l'11 d'abril del 1980 sobre el contracte de venda internacional de mercaderies.

13.2. Només són competents els jutjats i tribunals dels estats en què Voyages-sncf tingui establiment mercantil per a la resolució dels litigis arran dels acords i les relacions sotmesos a aquestes condicions generals.

VSCA page name: 
CGV